Sonic Wall

Firma SonicWall zapobiega cyberprzestępczości od ponad 25 lat, broniąc małe, średnie i największe przedsiębiorstwa na całym świecie. Dzięki działaniom inżynierów z zespołu Capture Labs Threat Network, wielokrotnie nagradzane rozwiązania wykrywania i zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa sieci w czasie rzeczywistym - połączone z ogromnymi zasobami i wiedzą ponad 18 000 lojalnych partnerów na całym świecie - stanowią szkielet zapewniający bezpieczeństwo ponad dwóm milionom sieci - poczcie e-mail, aplikacjom i danym.To połączenie produktów, innowacji i wsparcia Partnerów zapewnia w czasie rzeczywistym rozwiązania w zakresie cyberobronności dostosowane do specyficznych potrzeb ponad 500 000 firm w ponad 150 krajach na całym świecie.

 

 

 

 

Rozwiązania SonicWALL były wielokrotnie nagradzane przez czasopisma branżowe, takie jak: InfoWorld, PC Magazine. Doceniano łatwą obsługę, wysoką jakość i wydajność urządzeń oraz usług. Na całym świecie zainstalowano ponad milion urządzeń, które chronią miliony użytkowników. Rozwiązania SonicWALL możemy spotkać zarówno w wielkich korporacjach, jak i w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach opieki medycznej oraz sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Jako lider w dynamicznie rozwijającym się sektorze rozwiązań Unified Threat Management, SonicWALL produkuje rozwiązania dopasowane do każdych potrzeb. Niezawodne urządzenia firewall zawierające dodatkowe usługi, takie jak np. antywirus, antispyware, filtrowanie treści czy zapobieganie włamaniom to kluczowe produkty kategorii UTM.

Wizja SonicWALL jest prosta i opiera się na założeniu, że rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa powinny być tak inteligentne, aby dostosowywać się do rozwoju organizacji i wzrostu zagrożeń – dynamicznie i globalnie. Klienci na całym świecie powinni móc kontrolować swoje sieci, a także zarządzać nimi i chronić je w łatwy i automatyczny sposób.

Dynamiczna ochrona, oparta na współużytkowanej sieci milionów punktów wejścia, rozpoczyna się od wdrożenia produktów SonicWALL GRID Network i SonicWALL Threat Center, które zapewniają nieprzerwaną komunikację, informacje zwrotne oraz – przede wszystkim – analizę typów i zachowań zagrożeń pojawiających się na całym świecie. W ośrodkach SonicWALL Research Labs nieprzerwanie analizowane są informacje, a inżynierowie starają się proaktywnie dostarczać mechanizmy obronne i dynamiczne aktualizacje zapewniające ochronę przed najnowszymi zagrożeniami. Dzięki wykorzystaniu analizy behawioralnej, języka sygnatur do identyfikacji szkodliwego oprogramowania, można wykrywać szkodliwe oprogramowanie, co ułatwia odpowiednio wczesne wykrywanie cyberataków.

SonicWALL wykorzystuje technologiczne innowacje oparte na technologii RFDPI (Reassembly-Free Deep Packet Inspection). Dzięki połączeniu tej innowacyjnej technologii z mechanizmem o szybkiej, wieloprocesorowej, równoległej architekturze sprzętowej, możemy zapewnić symultaniczne, wielowątkowe skanowanie i błyskawiczną analizę otrzymywanych wyników. Istotne jest również to, że technologia ta umożliwia dostarczanie kompletnych rozwiązań dla sieci o dużej przepustowości. Dzięki zintegrowaniu zaawansowanych rozwiązań sieciowych i technologii zdalnego bezpiecznego dostępu, produkty SonicWALL zapewniają ochronę sieci tradycyjnych i bezprzewodowych, użytkowników i aplikacji oraz ich urządzeń końcowych — skanując i dezynfekując wszystkie strumienie danych przepływające między różnymi platformami i sieciami.
Skalowalne są nie tylko sprzęt i technologia, również strategie ochrony i zarządzanie bez problemu nadążają za wzrostem organizacji.

 

 

Dowiedz się więcej:

Network Security Firewalls:  https://www.sonicwall.com/en-us/products/firewalls

Remote Access: https://www.sonicwall.com/en-us/products/remote-access

Email Security: https://www.sonicwall.com/en-us/products/secure-email

Capture Advanced Threat Protection: https://www.sonicwall.com/en-us/products/firewalls/security-services/capture-advanced-threat-protection