promo-image

OGŁOSZENIE - Informacja o połączeniu spółek

30 czerwca 2017

"Zarządy Spółek: Ingram Micro Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000236804 oraz Ingram Micro Spółka z o.o. (poprzednio RRC Poland Spółka z o.o.) z siedzibą w w Warszawie, przy ul. Farbiarska 69, 02-862 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028820, niniejszym ogłaszają poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 30 czerwca 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Ingram Micro Poland Spółka z o.o. oraz Ingram Micro Spółka z o.o. Plan połączenia wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie spółek.”

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK


„The Management Boards of: Ingram Micro Poland Spółka z o.o. with its registered office in Warsaw, by 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warsaw, registered in the entrepreneur register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, under a KRS no. 0000236804 and Ingram Micro Spółka z o.o. (previously RRC Poland Spółka z o.o.) with its registered office in Warsaw, by Farbiarska 69, 02-862 Warsaw, registered in the entrepreneur register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, under a KRS no. 0000028820, hereby announce by making available to the public, that in accordance with Article 500 § 2 (1) of the act dated 15 September 2000 Commercial Companies Code, the merger plan of Ingram Micro Poland Spółka z o.o. and Ingram Micro Spółka z o.o. was agreed, adopted and signed on June 30, 2017. The merger plan together with the attachments are available at the offices of the companies.”