promo-image

Platinum Equity nowym właścicielem Ingram Micro.

14 grudnia 2020


Szanowni Państwo,
 
W Ingram Micro przywiązujemy ogromną wagę do relacji z partnerami biznesowymi, dlatego chciałem jako pierwszy podzielić się z Wami ważnymi wiadomościami na temat naszej spółki. Globalna firma inwestycyjna Platinum Equity z siedzibą w Los Angeles ogłosiła zawarcie umowy zakupu Ingram Micro od HNA Technology. Zarządzając aktywami o łącznej wartości ponad 23 miliardów USD, Platinum Equity jest globalną firmą inwestycyjną obsługującą wielu spośród czołowych inwestorów na świecie, w tym fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe, fundusze uniwersyteckie, fundacje charytatywne i instytucje finansowe.
 
Ingram Micro będzie nadal prowadzić niezależną działalność jako odrębna spółka Platinum Equity. Nasza główna siedziba – z dyrektorem generalnym Alainem Monié na czele – pozostanie w Irvine w Kalifornii. Cała kadra zarządzająca pozostaje niezmieniona, a prowadzone przez Ingram Micro działania lokalne w poszczególnych państwach oraz realizacja strategii spółki będą kontynuowane. Co istotne, chociaż dołączenie do Platinum Equity oznacza zmianę struktury własnościowej kapitału Ingram Micro, pozostanie to bez wpływu na sposób współpracy z Państwem. Platinum Equity podziela wizję Ingram Micro i zależy jej na nieustannym rozwoju naszej firmy oraz na tym, abyśmy nadal oferowali innowacyjne rozwiązania  dla całego ekosystemu IT, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości obsługi naszych partnerów.
 
Jesteśmy przekonani, że dołączenie do Platinum Equity da nam jeszcze większe możliwości wspierania Państwa w realizacji celów biznesowych. Firma Platinum Equity jest gotowa przeznaczyć znaczne zasoby, aby zwiększyć naszą elastyczność - pozwalającą na jeszcze szybsze skalowanie oferowanych przez nas usług i rozwiązań, zarówno w sposób organiczny, jak i poprzez fuzje i przejęcia. Nowy właściciel pragnie, abyśmy kontynuowali budowę silnej pozycji konkurencyjnej na rynku Cloud oraz zwiększali tempo cyfrowej transformacji, dzięki czemu współpraca z Ingram Micro stanie się jeszcze łatwiejsza i będzie przynosić więcej korzysci. Platinum Equity chce również dalszego poszerzania zasięgu geograficznego Ingram Micro, przy jednoczesnym coraz szybszym rozwoju oferty naszych rozwiązań i portfolio usług – szczególnie w obszarze rozwiązań technologicznych o wysokiej wartości dodanej. Funduszowi Platinum zależy też, aby nasze przedsięwzięcia związane z usługami Commerce & Lifecycle przenikały do nowych branż i sektorów. Co więcej, Platinum Equity posiada duże doświadczenie w działalności operacyjnej i pomoże nam w szybszym tempie uruchamiać centra operacyjne nowej generacji, rozwijać zakres usług wspólnych oraz rozszerzać centra doskonalenia kompetencji na nowe rynki. Takie zaangażowanie ze strony nowego właściciela przyniesie bezpośrednie korzyści naszemu partnerowi biznesowemu, ponieważ będziemy w stanie zapewnić jeszcze bardziej innowacyjne metody sprzyjające rentownemu rozwojowi działalności Państwa firmy. Będzie to możliwe dzięki rozwiązaniom finansowym, inwestycjom technologicznym, a także rozbudowie naszej oferty w obszarach takich, jak technologie informatyczne o wysokiej wartości dodanej, usługi zarządzania cyklem życia produktu, rozwiązania dla handlu elektronicznego oraz usług w modelu chmurowym.
 
Niezmienne pozostaje nasze dążenie do utrzymywania i rozwoju relacji z Państwem opartej na wzajemnym zaufaniu. Pozostajemy wierni kluczowym wartościom, które uczyniły Ingram Micro liderem w branży i partnerem wybieranym przez klientów. Nadal koncentrujemy się na wspieraniu Państwa w osiąganiu celów dotyczących rozwoju i rentowności. Choć grupa HNA była dobrym partnerem dla globalnej działalności Ingram Micro, spodziewam się, że w rękach Platinum Equity nasza firma będzie rozwijać się jeszcze lepiej.
 
Oczekujemy, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca pierwszej połowy 2021 roku, co jest uzależnione od zatwierdzenia jej przez naszego udziałowca HNA Technology i standardowych zezwoleń organów regulacyjnych. Do czasu finalizacji transakcji wszystko pozostaje tak, jak dotychczas. Nie spodziewamy się też zasadniczych zmian po tym, gdy staniemy się częścią Platinum Equity. Państwa sposób kontaktu w z Ingram Micro nie zmienia się, a nasze zaangażowanie w relację z Państwem  pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie. Otwieramy nowy rozdział w naszych działaniach, poprzez które wspieramy Państwa w osiąganiu postawionych celów biznesowych. Oczekujemy bezproblemowego przebiegu okresu przejściowego, który nastąpi po finalizacji transakcji.
 
Cenimy naszą współpracę i dziękujemy za nieustanne wsparcie z Państwa strony. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z nami w taki sam sposób jak dotychczas. Naszym najwyższym priorytetem pozostaje realizacja Państwa potrzeb i zapewnianie Państwu – we wszystkim, co robimy – najwyższego standardu obsługi.
 

 

 
 

Z wyrazami szacunku,
Jacek Jędraszka 

Prezes Zarządu Ingram Micro Sp. z o.o