Autoryzowane szkolenie SonicWall w zakresie SNSA.

Autoryzowane szkolenie SonicWall w zakresie SNSA.

Begin: 26 marca 2020 - 09:30
End: 27 marca 2020 - 16:30

Zapraszamy inżynierów na autoryzowane szkolenie SonicWall w zakresie SNSA.

 

 

Miejsce szkolenia:  Warszawa, ul. Krakowiaków 46 Siedziba Ingram Micro

 

Termin szkolenia:

26.03.2020 w godzinach 9:30.00-17.00

27.03.2020 w godzinach 9.00-16.30

 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.  Koszt szkolenia w kwocie 2600 pln/netto zawiera:

 

  • 2 dniowe warsztaty prowadzone przez autoryzowanego trenera z SonicWall (w języku polskim)
  • Dostęp do urządzenia wirtualnych na czas trwania szkolenia
  • Materiały szkoleniowe (Students Book i Exercise Guide w formie elektronicznej. Materiały dostępne przez platformę Gilmore Global)
  • Egzamin SNSA

 

 

Każdy z uczestników powinien posiadać własnego laptopa.

 

 

Wymagania dla laptopa:

 

powinien mieć zainstalowany Skype for Business oraz głośniki (lub słuchawki) i mikrofon

powinien mieć połączenie internetowe co najmniej 5 Mbps

przeglądarkę internetową obsługującą HTML5

 

Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie kwoty 2600 pln/netto. W przypadkach losowych do 5 dni przed szkoleniem można zrezygnować z uczestnictwa i odzyskać 80% kwoty przelewu.

Zakres szkolenia:

 

Dzień pierwszy (10.00-17.00):

 

1) Program Overview and Reference Architecture

2) Setting up Basic Firewall Components

3) Unified Threat Management

4) Secure Access

 

 

Dzień drugi (9.00-16.30):

 

5) Secure Access (continued)

6) Deep Packet Inspection (DPI SSL)

7) Content Filtering

8) Application Control

9) Scalability and Reliability

10) High Availability

 

Pozdrawiam,

Mariusz Bajgrowicz

Security Product Manager

Mariusz.Bajgrowicz@ingrammicro.com

 

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczam, że wiem: Szkolenie jest płatne. Kwota podana w opisie szkolenia jest kwotą netto. Zostanie doliczony podatek VAT 23%. Dokonanie opłaty za szkolenie winno nastąpić na rachunek Ingram Micro Sp. z o.o. w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator wystawi uczestnikowi fakturę Vat w terminie 7 dni od daty otrzymania opłaty za szkolenie.W przypadku braku dokonania opłaty za szkolenie w w/w terminie organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika ze szkolenia.O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów szkolenia w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia dokonana winna zostać na piśmie i przesłana na adres e-mail osoby odpowiedzialnej w Ingram Micro za prowadzenie szkolenialub faxem (22) 644 01 32. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni lub w razie nie stawienia się uczestnika na szkolenie uczestnik nie zachowuje prawa do zwrotu uiszczonej opłaty a zobowiązany jest do poniesienia pełnego kosztu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora zaproponowany zostanie udział w szkoleniu w innym terminie lub dokonany zostanie zwrot dokonanej opłaty w terminie 10 dni od dnia odwołania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na szkolenie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie informacji o ofercie produktowej i promocjach w Ingram Micro.
Wyrażam zgode na wystawienie przez spółkę Ingram Micro faktury VAT