Autoryzowane szkolenie SonicWall w zakresie SNSP.

Autoryzowane szkolenie SonicWall w zakresie SNSP.

Begin: 27 lutego 2020 - 09:30
End: 28 lutego 2020 - 16:30

Zapraszamy inżynierów na autoryzowane szkolenie SonicWall w zakresie SNSP.

 

Miejsce szkolenia:  Warszawa, ul. Krakowiaków 46

 

Termin szkolenia:

27.02.2020 w godzinach 9:30.00-17.00

28.02.2020 w godzinach 9.00-16.30

 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.  Koszt szkolenia w kwocie 3200 pln/netto zawiera:

 

  • 2 dniowe warsztaty prowadzone przez autoryzowanego trenera z SonicWall (w języku polskim)
  • Dostęp do urządzenia wirtualnych na czas trwania szkolenia
  • Materiały szkoleniowe (Students Book i Exercise Guide w formie elektronicznej. Materiały dostępne przez platformę Gilmore Global)
  • Egzamin SNSP

 

 Każdy z uczestników powinien posiadać własnego laptopa.

 

Wymagania dla laptopa:

  • komputer z kartą sieciową WiFi lub ethernet
  • przeglądarkę internetową obsługującą HTML5

 

Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie kwoty 3200 pln/netto, oraz aktualny certyfikat SNSA. W przypadkach losowych do 5 dni przed szkoleniem można zrezygnować z uczestnictwa i odzyskać 80% kwoty przelewu.

 

Zakres szkolenia:

 

Dzień pierwszy (9.30-17.00):

 

1) Configuring VPN Auto Provisioning

2) Configuring Advanced Routing

3) Configuring Advanced Interface Settings

4) Using the SonicOS Command Line Interface

5) Configuring Capture Client

6) Capturing and Replaying Packets

7) Configuring DPI-SSL/TLS Server

8)Configuring DPI-SSH

 

Dzień drugi (9.00-16.30):

 

9) Configuring App Rules

10) Configuring App Control

11) Configuring Advanced High Availability

12) Excluding Trusted Content

13) Resolving False Positives

14) Configuring Content Filtering

15) Implementing Best Practices for Firewall Configuration

 

 

Pozdrawiam,

Mariusz Bajgrowicz

Security Product Manager

Mariusz.Bajgrowicz@ingrammicro.com

 

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczam, że wiem: Szkolenie jest płatne. Kwota podana w opisie szkolenia jest kwotą netto. Zostanie doliczony podatek VAT 23%. Dokonanie opłaty za szkolenie winno nastąpić na rachunek Ingram Micro Sp. z o.o. w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator wystawi uczestnikowi fakturę Vat w terminie 7 dni od daty otrzymania opłaty za szkolenie.W przypadku braku dokonania opłaty za szkolenie w w/w terminie organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika ze szkolenia.O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów szkolenia w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia dokonana winna zostać na piśmie i przesłana na adres e-mail osoby odpowiedzialnej w Ingram Micro za prowadzenie szkolenialub faxem (22) 644 01 32. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni lub w razie nie stawienia się uczestnika na szkolenie uczestnik nie zachowuje prawa do zwrotu uiszczonej opłaty a zobowiązany jest do poniesienia pełnego kosztu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora zaproponowany zostanie udział w szkoleniu w innym terminie lub dokonany zostanie zwrot dokonanej opłaty w terminie 10 dni od dnia odwołania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na szkolenie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie informacji o ofercie produktowej i promocjach w Ingram Micro.
Wyrażam zgode na wystawienie przez spółkę Ingram Micro faktury VAT