SonicWall - Szkolenie SMA

SonicWall - Szkolenie SMA

Begin: 03 marca 2020 - 09:30
End: 04 marca 2020 - 16:30

Zapraszamy inżynierów na szkolenie SonicWall z obszaru konfiguracji i zarządzania produktami SMA. Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.

 

 

Miejsce szkolenia:  Warszawa, ul. Krakowiaków 46 Siedziba Ingram Micro

 

Termin szkolenia:

03.03.2020 w godzinach 9:30.00-17.00

04.03.2020 w godzinach 9.00-16.30

 

Dzień pierwszy :

 • Installation and basics
  • CMS or SMA installation
  • Network setup
  • Routing
  • Licensing
  • Certificate Management
 • User Access :
  • Authenticatiom & OTP
  • Realm
  • Communities
  • EPC
  • Objects :
   • Urls, CIFS, Subnets
   • Web SSO
  • Access Rules

 

Dzień drugi :

 • Access Methods
  • Web Only
  • Tunnel from Workplace
  • Tunnel clients & always on vpn
  • Ip pools
 • GTO and CMS :
  • CMS with or without GTO
  • IP pools for tunnel access
 • Maintenance :
  • Hotfix, updates
  • Logs
  • Configuration export
  • Quick word about API

 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

Każdy z uczestników powinien posiadać własnego laptopa z:

 • pobranym SMA1000 OVA z centrum pobierania mysonicwall.
 • zainstalowaną stacją roboczą Vmware.

  

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

 • rejestracja poprzez poniższy link
 • wpłata kwoty 100 pln/netto do 5 dni przed szkoleniem.

 

 

Kontakt:

Mariusz Bajgrowicz

Security Product Manager

Mariusz.Bajgrowicz@ingrammicro.com

 

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczam, że wiem: Szkolenie jest płatne. Kwota podana w opisie szkolenia jest kwotą netto. Zostanie doliczony podatek VAT 23%. Dokonanie opłaty za szkolenie winno nastąpić na rachunek Ingram Micro Sp. z o.o. w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator wystawi uczestnikowi fakturę Vat w terminie 7 dni od daty otrzymania opłaty za szkolenie.W przypadku braku dokonania opłaty za szkolenie w w/w terminie organizator zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika ze szkolenia.O możliwości uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów szkolenia w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia dokonana winna zostać na piśmie i przesłana na adres e-mail osoby odpowiedzialnej w Ingram Micro za prowadzenie szkolenialub faxem (22) 644 01 32. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni lub w razie nie stawienia się uczestnika na szkolenie uczestnik nie zachowuje prawa do zwrotu uiszczonej opłaty a zobowiązany jest do poniesienia pełnego kosztu szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora zaproponowany zostanie udział w szkoleniu w innym terminie lub dokonany zostanie zwrot dokonanej opłaty w terminie 10 dni od dnia odwołania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na szkolenie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie informacji o ofercie produktowej i promocjach w Ingram Micro.
Wyrażam zgode na wystawienie przez spółkę Ingram Micro faktury VAT