PRZECHOWUJ DANE, POMNAŻAJ ZYSKI

Przechodź z infrastruktury zorientowanej na obliczenia i operacje w kierunku zorientowanej na dane i ich przechowywanie.

Przetwarzanie w chmurze, które od lat zadomowiło się na rynku wywiera duży wpływ na to jak magazynujemy dane: wielcy gracze rynku chmurowego
przetwarzania danych przemodelowali także sposoby ich przechowywania, oferując różne możliwości
dla różnej skali potrzeb, oraz różnych obciążeń i rodzajów aplikacji.

W tych warunkach także partnerzy pośredniczący w sprzedaży usług chmurowych i storage mają nowe możliwości, jako że to oni najlepiej znają potrzeby klientów końcowych i mogą im zaproponować najlepiej dopasowane do tych potrzeb rozwiązania.

POMAGAMY NASZYM PARTNEROM W TWORZENIU SKUTECZNYCH I
OPTYMALNYCH OFERT RYNKOWYCH

W Ingram Micro uważamy, że rozwiązania multi-chmurowe i hybrydowe są przyszłością w zakresie przechowywania danych, a teraz jest dobry moment na przemyślenie i rekonfigurację twojego biznesu pod kątem tej przyszłości oraz zmieniających się wymagań i potrzeb klientów.

Jesteśmy więc po to, żeby pomóc ci w optymalizacji twojej oferty, aby była skuteczna na rynku i dochodowa dla twojego biznesu. A najważniejsze działania w tym kierunku to:

Redukcja
kosztów TCO.

Wprowadzanie strategii
multi-chmurowych i hybrydowych

Ułatwianie modyfikacji, transformacji
i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Ingram Micro pracuje z trzema rodzajami partnerów w zakresie przechowywania danych:

On-prem storage
(przechowywanie w infrastrukturze klienta)

To partnerzy, którzy przede wszystkim zajmują się budowaniem rozwiązań do magazynowania danych w obiektach klienta, na posiadanych przez niego urządzeniach; skupiają się więc na tradycyjnych rozwiązaniach dyskowych: HDD, SDD, dyski zewnętrzne.

Data center storage
(przechowywanie w data center)

To partnerzy, którzy oferują swoim klientom przechowywanie danych w data centers, często są to partnerzy silnie związani z VMware, oferujący lokalne i sieciowe rozwiązania typu data center storage.

Cloud storage
(przechowywanie w chmurze)

To partnerzy, którzy już wprowadzili do swojej oferty przechowywanie danych w chmurze, w szczególności w środowiskach multi-chmurowych i hybrydowych.

INGRAM MICRO SOLUTION GROWTH JOURNEY

W Ingram Micro Cloud chcemy być pewni, że dajemy naszym partnerom najlepsze możliwości wykorzystania inwestycji, które już poczynili i jednocześnie gwarancję rozwoju ich oferty i jej dostosowania do przyszłych potrzeb rynku i klientów. Dlatego opracowaliśmy program “Solution Growth Journey” pomagający partnerom w czterech obszarach (na czterech ścieżkach rozwoju):

Ścieżka optymalizacji (Optimization Path) służąca maksymalizowaniu korzyści z poczynionych przez klientów inwestycji chmurowych (na przykład w celu optymalizacji infrastruktury).

Ścieżka bezpieczeństwa (Security Path) ułatwiająca partnerom i klientom bezpieczne odnalezienie się i rozwój w złożonym krajobrazie cyberzagrożeń – to ścieżka budowania i rozwoju rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i compliancy.

Ścieżka transformacji w (Transformation Path) to kompletny proces od analizy stanu bieżącego i zmieniających się warunków i wymagań do zaplanowania ewolucyjnej transformacji biznesu chmurowego zgodnie z nowymi potrzebami (na przykład migracja aplikacji i aktualizacja interfejsów użytkowników).

Ścieżka Innowacji (Innovation Path) pozwala partnerom i ich klientom tworzyć nowatorskie rozwiązania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do obsługi obecnych i przyszłych potrzeb użytkowników (na przykład wykorzystujące najnowsze możliwości w zakresie przetwarzania danych i sztucznej inteligencji).

POMAGAMY PARTNEROM W PRZEJŚCIU
Z INFRASTRUKTURY ZORIENTOWANEJ NA MOC OBLICZENIOWĄ
DO INFRASTRUKTURY ZORIENTOWANEJ NA DANE

Proponowane przez nas rozwiązania pomagają partnerom tworzyć wyjątkowe oferty, wyróżniające ich na trudnym rynku, a klientom dające pewność bezpieczeństwa, nienaruszalności i dostępności ich danych. Mamy rozwiązania chmurowe, migracyjne i backup-owe od wszystkich największych graczy na rynku storage, dzięki czemu nasi partnerzy mogą tworzyć i oferować klientom optymalne konfiguracje multi-chmurowe i hybrydowe, najlepiej dostosowane do potrzeb.

Przechowywanie w chmurze (Cloud storage)

Rozwiązania bazujące na oferowaniu przestrzeni w chmurze z optymalnym połączeniem elastyczności, dostępności wydajności i efektywności kosztowej.

 

Przechowywanie hybrydowe (Hybrid cloud storage)

Rozwiązania hybrydowe, korzystające z wielu dostawców i dające możliwości kategoryzowania i hierarchizacji danych w celu ich optymalnego magazynowania.

Przechowywanie kopii zapasowych i przywracanie danych (Backup and recovery)

Rozwiązania do bezpiecznego przechowywania kopii danych, systemów i aplikacji klientów oraz ich przywracania w razie potrzeby.

Z TAKIM POZIOMEM WSPARCIA
JAKI NAJBARDZIEJ ODPOWIADA TWOIM POTRZEBOM

Ingram Micro Cloud rozwija globalną sieć partnerską i ISV zarówno w sektorze komercyjnym jak i publicznym.
Partnerzy i klienci Ingram Micro Cloud mają dzięki temu dostęp do bogatej, różnorodnej oferty rozwiązań i usług,
także optymalizowanych pod kątem sektora małych i średnich przedsiębiorstw SMB.

Pomagamy ci między innymi w zakresie takich działań jak:

Przygotowanie tworzenia ofert i procesu sprzedaży,
aby z sukcesem zaistnieć na rynku

Działania wspierające proces sprzedaży (szkolenia, wydarzenia, konsultacje), aby skutecznie sprzedawać.

 

Analizy i propozycje działań migracyjnych,
aby zawsze być na bieżąco

Wspólna praca nad instalacjami typu PoC (Proof of Concept) oraz strategiami migracji i ich realizacją, aby stale się rozwijać.

 

Opcje wdrożenia najlepiej dostosowane do potrzeb

Proponujemy pakiety wdrożeniowe z różnymi opcjami zarządzania procesem implementacji rozwiązań: zarządzanie zewnętrzne (fully-managed), zarządzanie wspólne (co-managed), zarządzanie własne (self-managed).

 

Nadaj tempo rozwojowi twojej oferty i twoich możliwości korzystając z programu Ingram Micro Cloud Solution Growth Journey

Pomagamy naszym partnerom tworzyć najlepsze oferty: atrakcyjne, bezpieczne, aktualne i innowacyjne – obecnie i w przyszłości.