Inicjatywy ESG

Nasze zaangażowanie

Ingram Micro jest organizacją kierującą się wartościami, a nasze zaangażowanie w osiąganie wyników ESG jest oświadczeniem o tym, kim jesteśmy i naszym pragnieniem do wprowadzania zmian każdego dnia poprzez sposób, w jaki prowadzimy działalność. W ramach naszego programu Ingram Micro ESG ustanawiamy polityki, programy i praktyki, tak, aby osiągnąć ciągłe doskonalenie w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządczych, które są najważniejsze dla naszych interesariuszy.

 

Aktywnie działamy na rzecz środowiska

W Ingram Micro ESG to coś więcej niż tylko obietnice — osiągamy ambitne cele, które sobie wyznaczyliśmy i działamy zgodnie z Zasadami naszego sukcesu

 

Sprawdź

 

 

Dbamy o lepsze jutro dla społeczeństwa

Odpowiedzialność jest podstawą naszej strategii ESG i sposobu prowadzenia działalności. Dowiedz się więcej o tym, co ta wartość oznacza w działaniu.

Angażujemy się w inicjatywy lokalne:

  • Wspieramy planetę uczestnicząc w akcji sadzanie drzew w miastach w Polsce
  • Wspieramy schroniska przekazując im darowizny i oraz przekazując dary takie jak ręcznie robione budy dla psów wykonane przez pracowników Ingram Micro
  • Wpieramy akcje DKMS oddając próbki szpiku oraz organizując akcje razem z DKMS

 

Patrzymy w przyszłość

Ingram Micro pomaga firmom działać lepiej i szybciej się rozwijać, a my zawsze pamiętamy o naszym wpływie na ludzi i planetę. Zapoznaj się z naszymi dalszymi postępami w zakresie istotnego wpływu naszej działalności na tych stronach i dowiedz się więcej o naszej inicjatywie „10 do Zero” poniżej.

 

10 do Zero

 

 

Od celów do działania

Zależy nam na przejrzystości i poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za informowanie o naszych sukcesach i wyzwaniach, ponieważ sprawozdawczość jest istotną częścią naszego dialogu z naszymi interesariuszami. Mamy nadzieję, że nasz raport pokazuje to zaangażowanie, napędza zaangażowanie i inspiruje do działania. Zapraszamy do przejrzenia i wyrażenia opinii na temat naszego najnowszego raportu ESG.

 

Pobierz raport

 

 

Dbałość o środowisko

Dbałość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci na kółkach nie może być usuwanyMicrosoftTeams-image-64.png jako niesortowane odpady komunalne. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także ich części i akcesoria muszą być usuwane za pośrednictwem sieci zbiórki aby podać go recyklingowi. Zawarte w urządzeniach oraz ich częściach składowych niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Powtórne użycie lub odzysk podzespołów wpływa korzystnie na zdrowie ludzi i środowisko, zmniejsza zapotrzebowanie na surowce oraz zmniejsza ilość materiałów, które trafiają na wysypisko śmieci. Segregowanie i prawidłowy recykling urządzeń pozwala na zachowanie cennych walorów środowiska w Państwa okolicy.

Zużyty produkt oraz jego akcesoria i baterie należy przekazać do certyfikowanego punktu zbiórki do recyklingu. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami lub od firmy wywożącej odpady na Państwa terenie. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielają dodatkowych informacji i wyjaśnią otwarte kwestie.

Utylizacja urządzenia i baterii podlega Dyrektywie WEEE (2012/19UE)

Dołącz do Ingram Micro, a my pomożemy Tobie rozwinąć Twój biznes.

Zostań partnerem