Chmura nie do zatrzymania:
gotowe rozwiązania AWS

Rozwijaj swój biznes AWS dostarczając rozwiązania z zakresu migracji,
bezpieczeństwa i compliance odpowiadające wymaganiom klientów.

Lider rynku "Zero Trust Data Security"

Wykorzystaj platformę XQ w bezpiecznym przesyłaniu i przechowywaniu danych.

XQ zapewnia przyszłościowe funkcje bezpieczeństwa i zgodności (compliance) w przesyłaniu i przechowywaniu danych w chmurze. Platforma działająca zgodnie z zasadami "Zero Trust" przewyższa tradycyjne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa chroniąc i dbając o to, co jest najważniejsze: dane.

XQ pomaga zapewnić bezpieczeństwo danych praktycznie wszędzie, będąc dzięki temu rozwiązaniem spełniającym potrzeby dostawców usług (MSP), bezpieczeństwa (MSSP) i VAR-ów a także integratorów systemów i innych podmiotów na ryku usług IT, które w zakresie zwojej działalności chcą oferować klientom bezpieczeństwo danych w chmurze. Niezależnie od tego, czy masz klientów w sektorze ochrony zdrowia, usług finansowych, obronności, czy innych wymagających pod względem ochrony danych branżach - XQ może pracować dla Ciebie.

Poznaj nasze gotowe rozwiązania z zakresu ochrony danych

Wykorzystaj stworzone przez Ingram Micro gotowe do użycia rozwiązania, aby zaspokoić potrzeby Twoich klientów w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zgodności (compliance).

Zarówno biznes jak i sektor publiczny potrzebują Twojej pomocy w ochronie danych w chmurze. Gotowe do użytku rozwiązania Ingram Micro wraz z chmurą AWS tworzą środowisko zgodne z paradygmatem "Zero Trust" idealne do rozwijania i oferowania usług profesjonalnychTwoich partnerów. Ekosystem partnerski Ingram Micro pozwala na pełne wykorzystanie możliwości platformy XQ, w tym bezpiecznej migracji, magazynu danych Quantum Secure S3 Storage Vault i rozwiązań komunikacyjnych.
Niezależnie od tego, czy dane są przechowywane czy przesyłane, dzięki XQ zawsze są bezpieczne.

Magazynowanie danych Quantum Secure S3 Storage Vault

Przekształć rozwiązanie S3 w odporny na przyszłe ataki z użyciem komputerów kwantowych, zgodny z regułami "Zero Trust" magazyn danych Quantum Secure Zero Trust Storage Vault. XQ pozwala każdej organizacji przechowywać i monitorować dane wypełniając lub przeraczając standardy określane w wymaganiach regulacyjnych, takich jak: HIPAA, ITAR, GDPR/RODO czy DFARS. Masz pełną kontrolę nad tym kto, kiedy i gdzie uzyskiwał dostęp do danych. Platforma XQ jest jedynym rozwiązaniem z mechanizmami zapewniającymi suwerenność, integralność i ochronę, działającymi na poziomie danych.

Przesyłanie i migracja danych zgodnie z "Zero Trust"

Pierwsza na rynku brama "Zero Trust Data Gateway" jest idealną alternatywą dla VPN. Możesz chronić dane znajdujące się poza kotrolowanymi przez Ciebie obszarami za pomocą wyjątkowego systemu Quantum Safe Zero Trust opracowanego przez XQ. Inaczej niż tradycyjne rozwiązania cyberbezpieczeństwa, XQ skupia się na ochronie tego co najważniejsze: danych. Dzięki XQ, dane nie muszą być w bezpiecznym miejscu aby pozostawać bezpieczne. Niezależnie od lokalizacji, XQ tworzy mechanizm przesyłania Zero Trust obejmujący między innymi źródło pochodzenia i łańcuch posiadania/przechowywania.

Zapewnienie suwerenności danych zgodnie GDPR/RODO

Poprzez zapewnienie, że dane są przechowywane lokalnie i dostęp do nich ma miejsce tylko w kraju pochodzenia, organizacje mogą spełnić wymagania dotyczące pochodzenia i lokalizacji danych wynikające z wymagań GDPR-RODO. Jest to łatwe do wdrożenia, także w środowiskach złożonych z wielu systemów i znacznie redukuje obowiązki raportowania i wykazywania compliance. Dodatkowo, organizacje utrzymują pełen łańcuch nadzoru na poziomie pakietów danych w różnych sieciach.

Rozwiązania XQ "pod klucz" zgodne z wymaganiami CMMC

Od maja 2023 r. firmy realizujące zamówienia rządu federalnego USA muszą spełniać zaktualizowane przepisy CMMC. Dzięki naszemu partnerowi, Captiva Solutions, XQ Communications and Cloud Storage Solution pomaga organizacjom spełnić lub przekroczyć wszystkie 110 wymagań określonych w przepisach NIST SP 800-171.

IoT

Uzyskaj zgodność urządzeń IoT z regułami "Zero Trust" bez ich wymiany czy modyfikacji sprzętowych. Dzięki wykorzystaniu opracowanych przez XQ bram (gateways), bibliotek API i zestawów SDK, używane w Twoich systemach urządzenia IoT mogą uzyskać zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w regulacjach CMMC, ITAR, GDPR-RODO czy HIPAA.

Przesyłanie i migracja danych "Zero Trust"

W listopadzie 2022r Departament obrony USA (Department of Defence - DoD) opublikował dokument, który opisuje zasady udostępniania danych w siłach zbrojnych (także na polu walki) niezależnie od miejsca i czasu. Nowa strategia DoD stanowi znaczącą zmianę w dotychczasowym podejściu do ochrony danych niejawnych, które są zazwyczaj przechowywane w bezpiecznym obiekcie (takim jak baza wojskowa lub okręt wojenny) i dostępne tylko za pośrednictwem bezpiecznej sieci.

DoD zdefiniował nowy standard ochrony danych "Zero Trust". XQ jest pierwszą firmą, która dostarczyła komercyjne rozwiązanie Zero Trust Data (ZTD) ze wszystkimi siedmioma funkcjami zdefiniowanymi przez DoD. XQ może spełnić wymagania DoD ZTD dzięki opatentowanemu rozwiązaniu, które obejmuje zaszyfrowane dane dodatkową ochroną zamykając je w stosownym kontenerze (można tę koncepcję porównać do bezpiecznej koperty).

XQ umożliwia także małym przedsiębiorstwom korzystanie z modelu bezpieczeństwa DoD Zero Trust Data (ZTD) w celu spełnienia wymogów zgodności, umożliwiając im realizację zamówień w sektorze obronnym bez ponoszenia wysokich kosztów alternatywnych rozwiązań bezpieczeństwa. Dodatkową korzyścią jest spełnianie wymagań CMMC 2.0 (ze względu na wykorzystanie architektury bezpieczeństwa zdefiniowanej przez DoD). Dzieki temu rozwiązanie jest przyszłościowe.

Dowiedz się, jak możesz zaoferować ZTD swoim klientom.

Zapoznaj się z materiałem Zero Trust Data: A New Capability From The DoD To Enable Secure Information Sharing

Dowiedz się więcej

Już czas! Zadbaj o zgodność z wymaganiami CMMC 2.0 aby bezproblemowo współpracować z instytucjami sektora obronności

Możliwość uzyskania zgodności z wymaganiami CMMC 2.0 pokazuje prawdziwą moc ekosystemu partnerskiego Ingram Micro.

Przeprowadź swoją certyfikację CMMC 2.0 dzięku XQ. Od maja 2023 tylko podmioty spełniające wymagania CMMC 2.0 mogą realizować zamówienia na rzecz instytucji sektora obrony. Zgodność ta jest także wymagana w całym przemyśle obronnym.

Platforma XQ jest szybsza, prostsza i łatwiej dostępna niż rozwiązania konkurencyjne. Zostaliśmy wskazani przez Captiva Solutions jako preferowane rozwiązanie w zakresie CMMC 2.0. XQ, zostawiając konkurencję w tyle, już przewyższa wymagania "Zero Trust" ustalone przez DoD.

XQ pozwala na bezpieczny przepływ danych w otwartych środowiskach, więc Twoja organizacja jest gotowa na przyszłość. Implementacja rozwiązań XQ z miejsca daje zgodność z 79 spośród 110 wymagań poziomu drugiego określonych w przepisach NIST SP 800-171.

Dowiedz się więcej

GDPR / RODO
Spełniaj wymagania ochrony danych działając w środowisku międzynarodowym

XQ zapenia zgodność z przepisami GDPR-RODO, w tym trudny do spełnienia i przysparzający wielu problemów warunek suwerenności danych (data sovereignty). XQ łatwo implementuje się także w wielosystemowych środowiskach IT, co redukuje obowiązki raportowania i wykazywania spełnienia warunków compliance.

Aby apewnić, że dane podlegają prawom kraju, w którym się znajdują, nasze rozwiązanie pozwala na tworzenie polityk opartych na danych, lokalizacji i jurysdykcji. Organizacje mogą również utrzymywać kompletny łańcuch nadzoru na poziomie pakietu danych w różnych sieciach.

Dowiedz się więcej

Certyfikacje FedRAMP

Przedstawiamy platformę FasTrack dostarczaną przez Project Hosts, która aułatwia i przyspiesza uzyskanie akredytacji FedRAMP. Pomożemy Ci w szybkim przeprowadzeniu tej operacji.

Proces ma trzy etapy: 1) Audyt rozwiązania SaaS na zgodność z wymaganiami FedRAMP. 2) Twoje rozwiązanie uzyskuje zgodę na wdrożenie ATO (Authority To Operate). 3) Biuro FedRAMP weryfikuje ATO i wpisuje Twoje rozwiązanie na listę autoryzowanych przez FedRAMP.

Możesz uzyskać certyfikację FedRAMP już po 6-9 miesiącach od gotowości do audytu.

Powered by:

Dowiedz się więcej

“Nasz cel, jakim jest zapewnianie najlepszych w branży, nowatorskich usług oznacza dla nas, że patrzymy inaczej niż nasi konkurenci. Zgodnnie z filozofią, że ochrona nie powinna kończyć się na zgodności z przepisami, stale ulepszamy nasze usługi i wykraczamy poza wymagane standardy, aby zapewnić bezpieczeństwo, ochronę i prywatność danych. Używanie XQ oznacza, że Twoi klienci mają możliwość niezwykle bezpiecznego i zgodnego z wymaganiami dostosowania do swoich potrzeb infrastruktury, którą w pełni kontrolują. Upraszczając jej udostępnianie, a jednoczesnie zwiększając bezpieczeństwo i osiągając pełną zgodność z wymaganiami: szybko, sprawnie i optymalizując koszty. Bo wszyscy zasługujemy na cyfrową ochronę”.

Zero Trust Data Protection
Chronimy to, co jest najważniejsze: Twoje dane

Rozpocznij

Ochrona zdrowia - prywatność nie jest opcjonalna

XQ pomaga w zapewnieniu ochrony danych w służbie zdrowia, która wkracza w erę cyfryzacji. Zapewniamy szyfrowanie klasy "Quantum Safe", które przewyższa standardy wymagane przez krajowe instytucje czuwające nad bezpieczeństwem danych w opiece zdrowotnej. Nasze wieloplatformowe i międzyplatformowe zabezpieczenia pozwalają zapewnić ciągłość ochrony danych elektronicznej dokumentacji medycznej EHR (Electronic Health Records) kiedy są przesyłane między różnymi podmiotami w sieci opieki zdrowotnej. Oferujemy również pierwszy system szyfrujący z funkcjami weryfikowania zgodności takimi jak rejestr i weryfikacja łańcucha posiadania/przechowywania dla każdego pakietu danych.

W miarę rozwoju cyfrowej opieki zdrowotnej coraz więcej danych pacjentów będzie przekazywanych pomiędzy różnymy systemami, co zwiększa ryzyko naruszenia przepisów HIPAA regulujących zasady przekazywania cyfrowej dokumentacji medycznej. XQ umożliwia pełną kontrolę tego kto, kiedy i gdzie miał dostęp do danych, zapewniając zgodność z wymaganiami HIPAA. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dajemy dostawcom możliwość natychmiastowego blokowania i odbierania dostępu do danych.

Poznaj nasze gotowe rozwiązania dla sektora opieki zdrowotnej

Bezpieczna komunikacja z pacjentami

Dzięki XQ podmioty opieki zdrowotnej mogą w bezpieczny sposób wymieniać informacje i komunikować się z pacjentami.

XQ zabezpiecza transmisję zarówno pomiędzy różnymi platformami, jak i poza zabezpieczonymi sieciami.

Nawet jeżeli wiadomość trafi w niepowołane ręce, to szyfrowanie XQ i możliwość natychmiastowego blokowania dostępu nie pozwoli na jej odczytanie przez osobę, która nie ma do tego uprawnień.

Obsługa cyfrowej dokumentacji medycznej EHR

Opieka zdrowotna się cyfryzuje. Dzięki XQ przechowywanie, przesyłanie i obsługa elektronicznej dokumentacji medycznej EHR jest prostsza i bezpieczniejsza niż kiedykolwiek. Nasze wieloplatformowe narzędzie do szyfrowania zabezpiecza pliki szybko i w sposób niezauważalny dla użytkownika. W przeciwieństwie do większości systemów szyfrowania bazujących na chmurze, w naszym rozwiązaniu szyfrowanie następuje na urządzeniu końcowym. To oznacza, że plik zostaje zaszyfrowany lokalnie, natychmiast po wprowadzeniu danych przez pracownika medycznego.

Jest również możliwość szyfrowania danych bezpośrednio na serwerze podmiotu opieki zdrowotnej i wykorzystania naszych bezpiecznych narzędzi do transferu i przechowywania.

Udostępniamy także interfejsy API i zestawy SDK jeżeli potrzebna jest dalsza integracja.

Zgodność z HIPAA

Pacjenci, ubezpieczyciele, przychodnie, szpitale i inne podmioty ochrony zdrowia wymieniają coraz więcej informacji zawierających poufne dane zdrowotne - w celu usprawnienia opieki i optymalizacji kosztów.

Te informacje mogą być przechwycone, co jest problemem zarówno dla pacjentów jak i firm, które mogą stanąć w obliczu wielomilionowych kar wynikających z przepisów HIPAA.

Co więcej, ataki paraliżujące systemy informatyczne w ochronie zdrowia nasiliły się ostatnio, ponieważ cyberprzestępcy wykorzystują znalezione podatności systemów i zdarza się, że blokują je żądając okupu za przywrócenie funkcjonowania.

Rozwiązania chmurowe w służbie zdrowia to wyższa jakość opieki nad pacjentami

Przejście do chmury może przynieść Twojej organizacji zwiększone bezpieczeństwo, oszczędność czasu, obniżenie kosztów, rozwój pracy zdalnej i zwiększenie efektywności. Bez wątpienia migracja do rozwiązania EPIC w chmurze, to duży i złożony projekt informatyczny. Możesz go przeprowadzić z wykorzystaniem rozwiązań partnerskich tworzących pakiet rozwiązań Healthcare Partner Pathway Market-Ready IT Solutions. To droga przynosząca korzyści z migracji do chmury. Sprawdź jak możesz wykorzystać EPIC w środowisku chmurowym AWS.

Pakiet Healthcare Partner Pathway tworzą:

Migracja i przechowywanie dokumentacji medycznej

Migracja cyfrowej dokumentacji medycznej i przenoszenie całych środowisk produkcyjnych EMR do chmury pozwala na zbieranie wszystkich informacji klinicznych o dowolnym poziomie szczegółowości na jednej platformie.

Archiwizacja dokumentacji medycznej

Obsługiwane przez firmę Keystone pasywne rozwiązanie archiwizacji danych, przeznaczone do długoterminowego gromadzenia starszej dokumentacji medycznej i przechowywania jej bez konieczności ponoszenia kosztów utrzymania i licencji wcześniejszych systemów EMR.

Przechowywanie zdjęć radiologicznych

Wysokowydajne, nowoczesne rozwiązanie Keystone do gromadzenia i udostępniania w środowiskach AWS i Citrix zdjęć i wyników badań obrazowych, cechujące się możliwością szybkiego dostępu do informacji z dowolnego miejsca. Optymalne połączenie bezpieczeństwa, redundancji i compliance.

Zarządzana chmura i bezpieczeństwo systemów dla opieki zdrowotnej

Zapewnienie zgodności (compliance) dla firm sektora opieki zdrowotnej dające im możliwość tworzenia innowacyjnych rozwiązań w dużej skali z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka niezgodności i pewnością bezpieczeństwa danych medycznych.

Podpis elektroniczny

Zgodne z wymaganiami formalnymi cyfrowe podpisywanie dokumentów; wygodne tworzenie, przechowywanie i wysyłka uwierzytelnionych dokumentów w bezpiecznym obiegu elektronicznym.

Rozwiązania do zdalnej opieki medycznej

Łatwe w implementacji i wygodne w użyciu, bezpieczne rozwiązania telemedycyny, pozwalające zaoferować pacjentom zdalną opiekę na całym świecie, w trybie 24/7. Certfikacja SOC2, zgodność z regulacjami HIPAA i FERPA.

Weryfikacja zgodności
Compliance-as-a-Service

Sprawdzenie i potwierdzenie zgodności z regulacjami. Dla dostawców oprogramowania, którzy chcą uzyskać potwierdzenie zgodności swoich rozwiązań chmurowych z wymaganiami HITRUST, StateRAMP i FedRAMP.

Chmura nie do zatrzymania: gotowe rozwiązania AWS

Rozwijaj swój biznes AWS dostarczając zgodne z potrzebami klientów rozwiązania do migracji, przechowywania i ochrony danych

Ochrona danych
Zero-Trust

Bezpieczeństwo i ochrona tego co najważniejsze: danych

Dowiedz się więcej

Dowiedz się jak chronić dane korzystając z gotowych rozwiązań

Na co jeszcze czekasz?

Rozpocznij

Ochrona zdrowia w chmurze

Włącz się do naszego ekosystemu chmurowych rozwiązań dla opieki zdrowotnej

Dowiedz się więcej

Wyróżnij się w chmurze

Uzyskanie tytułu Solution Partner jest jednym z elementów, który pomoże Ci wyróżnić się wśród konkurencji i zwrócić uwagę klientów (obecnych i przyszłych) na Twoje kwalifikacje. Uzyskanie takiej akredytacji otwiera także nowe możliwości w zakresie uprawnień partnerskich i dostępu do programów motywacyjnych.

Droga do tego celu może mieć różny przebieg; każdemu Partnerowi pomagamy ją zaplanować indywidualnie i towarzyszymy w podążąniu wybranym szlakiem.

Będąc Partnerem Ingram Micro Cloud masz dostęp do ekspertów doskonale znających rozwiązania chmurowe AWS, którzy pomogą Ci osiągnąć Twoje cele szybciej i jak najlepiej wykorzystać czas, który inwestujesz w swój rozwój.

Zaplanuj swój sukces