Ingram Micro Cloud oferuje usługi Amazon Web Services na Węgrzech i w Polsce w ramach globalnej ofer

Ingram Micro Cloud oferuje usługi Amazon Web Services na Węgrzech i w Polsce w ramach globalnej oferty rozwiązań chmurowych

Warszawa, 12 listopada 2021 -  Ingram Micro poinformował dziś, że rozpoczął dystrybucję pełnego zakresu usług chmurowych Amazon Web Services w swojej sieci sprzedaży na Węgrzech i w Polsce. W ten sposób kontynuuje rozwój środowiska rozwiązań chmurowych Ingram Micro Cloud Marketplace – jednego z najbardziej wszechstronnych i szeroko stosowanych na świecie.

Ingram Micro Cloud, partner AWS o statusie Advanced AWS Consulting Partner i AWS Distributor, podpisał w marcu tego roku z AWS globalną umowę o współpracy strategicznej SCA (Strategic Collaboration Agreement). Jednym z głównych celów tej umowy jest zwiększanie globalnej obecności AWS i partnerów oraz dostępności ich usług. Tę globalną obecność Ingram Micro Cloud rozszerza właśnie na Polskę i Węgry, gdzie będzie oferować kompletny zestaw rozwiązań chmurowych AWS. Polska i Węgry dołączają więc do otwartych w ciągu 2021 roku rynków we Francji, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii. Ingram Micro spodziewa się, że dzięki temu posunięciu jego partnerzy, których sieć jest bardzo rozbudowana, uzyskają nowe możliwości realizacji potrzeb klientów i rozwoju usług IaaS (Infrastructure as a Service).

„Umowa dystrybucyjna między Ingram Micro Cloud i AWS jest dla naszego regionu milowym krokiem w realizacji naszej strategii” powiedział Attila Virágh, Dyrektor Zarządzający w Ingram Micro Hungary. „Dalsza współpraca z AWS daje naszym partnerom znakomite możliwości i wnosi nową wartość, ponieważ pozwala im realizować usługi w dowolnej skali i szybko odpowiadać na oczekiwania klientów”.

„Cieszę się, że usługi AWS trafiają do naszej oferty w Europie Środkowej i Wschodniej. Jestem przekonany, że ten związek będzie miał bardzo znaczący, pozytywny wpływ na rozwój modeli sprzedaży „as-a-service” i migrację klientów do usług chmurowych”, powiedział Jacek Jedraszka, Dyrektor Zarządzający w Ingram Micro Poland.

AWS i Ingram Micro Cloud współpracują aby ugruntować kompetencje Ingram Micro Cloud w zakresie obsługi rozwiązań AWS, a także budować nowe zasoby do wspierania partnerów w obsłudze klientów końcowych. Ingram Micro Cloud ma już zbudowane centrum kompetencji AWS Cloud Center of Excellence (CCoE), w którym pracują specjaliści posiadający ponad 200 certyfikacji w zakresie rozwiązań AWS, w tym AWS Professional Services, AWS Managed Services, AWS Well-Architected Services, AWS Operations and Billing Services i innych.

Ingram Micro Cloud realizuje także serię działań skierowanych do Partnerów AWS, mających na celu ich angażowanie, wspieranie w rozwoju i nabywaniu doświadczeń w środowisku AWS za pomocą programów partnerskich. Programy te pomogą w budowaniu świadomości i kompetencji w zakresie usług AWS przez partnerów, integratorów systemowych i niezależnych dostawców oprogramowania, którzy będą chcieli uczestniczyć w rozwijaniu rynku rozwiązań chmurowych.

„Cieszymy się z rozszerzenia bogatego spektrum usług chmurowych w naszym Cloud Marketplace o rozwiązania AWS”, powiedziała Nora Papp, Head of Cloud for Central and Eastern Europe w Ingram Micro. „To ważne, że nasza oferta powiększa się właśnie o nowatorskie rozwiązania i usługi AWS, które dadzą naszym partnerom możliwość budowania ich kompetencji i dobrych praktyk oraz oferowania klientom końcowym wartościowych rozwiązań”.

Dalsze informacje na temat usług AWS dostarczanych przez Ingram Micro Cloud można znaleźć tutaj.

 

Informacje o Ingram Micro Cloud

Ingram Micro Cloud łączy tych, którzy tworzą i realizują innowacyjne pomysły na rozwiązania w chmurze, aby świat działał lepiej. Udostępnia kompletne środowisko chmurowe zbudowane w technologii CloudBlue. Ingram Micro Cloud działa w 76 krajach, z pomocą 55 000 partnerów biznesowych, a jego Cloud Marketplace obsługuje 17.2 mln stanowisk, korzystających z ponad 120 różnych rozwiązań chmurowych. Globalny zasięg, gotowe do użycia narzędzia integracyjne i wdrożeniowe, głęboka wiedza techniczna i starannie dobrany zestaw rozwiązań SaaS i IaaS – to najważniejsze korzyści jakie Ingram Micro Cloud oferuje producentom aplikacji, dystrybutorom i dostawcom usług, pod wspólnym hasłem „More as a Service”.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.IngramMicroCloud.com.
 

 

Kontakt:

https://pl.ingrammicro.eu/o-nas/cloud