Rosnąca niepewność sytuacji ekonomicznej:
61% managerów MSP uważa rosnącą niesta-bilność i niepewność gospodarczą za największe wyzwanie w roku 2021¹

Zmieniające się potrzeby klientów:
67% klientów oczekuje, że firmy będą wypuszczać na rynek nowe produkty i usługi częściej niż dotychczas²

Rosnące zagrożenie cyberatakami:
Prawie jedna trzecia ataków i naruszeń bezpieczeństwa w roku 2020 dotyczyła małych firm³

Tempo transformacji
cyfrowej:

75% firm sektora MSP dostrzega, że zmiany technologiczne wpływają na to jak prowadzą swój biznes4

1 2021 Business Leaders Outlook JP Morgan | 2 State of the Connected Customer, Salesforce 2019 | 3 SMB Digital Transformation Survey, SMB Group, 2017 | 4 2020 Data Breach Investigations Report, Verizon

Windows w chmurze AWS:
oszczędności i korzyści

AWS proponuje najlepsze środowisko chmurowe dla aplikacji Windows. 12 lat doświadczenia w tym zakresie pozwala zaproponować klientom MSP elastyczne modele licencjonowania, większą wydajność i niezawodność i wyższy poziom bezpieczeństwa przy niskich kosztach (TCO), a jednocześnie większej funkcjonalności w nowym środowisku, do którego migracja jest łatwa i szybka.

AWS wspólnie z Ingram Micro ułatwiają migrację dzięki bezpłatnemu programowi doboru i optymalizacji licencji, który znajduje najlepszy dla klienta model i zakres licencjonowania przy migracji do środowiska AWS. To gwaranacja uzyskania najlepszych warunków biznesowych bez niespodzianek związanych z kosztami.

Pobierz informacje

Migracja: komfortowa podróż
do chmury

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w czasach rosnącej niepewności i niestabilności ekonomicznej muszą znaleźć sposób na ograniczanie kosztów przy jednoczesnym stałym wzroście wydajności, dostępności i bezpieczeństwa aplikacji Windows, których używają. Migracja Windows do środowiska AWS jest drogą gwarantującą optymalizację kosztów i jednocześnie wzrost elastyczności, skalowalności i dynamiki zmian koniecznych w aplikacjach Windows. Po migracji klienci mają większe możliwości wprowadzania innowacji i modyfikacji w systemach, których używają, tak aby stale je modernizować dalej redukując koszty.

Ingram Micro oddaje do dyspozycji klientów swoje doświadczenie i proponuje całą gamę usług w tym zakresie. Będziemy towarzyszyć ci w procesie migracji, najpierw dobrze poznając twój biznes, potrzeby i cele, aby dobrze dobrać do nich stosowne rozwiązania, pokazać odpowiadające im możliwości jakie daje chmura AWS i pomóc w osiągnięciu i kapitalizacji korzyści związanych z migracją.

Pobierz informacje

Dobór i optymalizacja
licencji AWS

AWS proponuje prostą, szybką i efektywną drogę migracji, w której pomaga program doboru i optymalizacji licencji AWS OLA (AWS Optimization and Licensing Assessment). Program AWS OLA jest bezpłatny dla klientów planujących migrację i wskazuje jakie oszczędności i korzyści można osiągnąć przenosząc się do chmury AWS. Uwzględnia przy tym obecną sytuację klienta, infrastrukturę i usługi chmurowe z których korzysta, aby dobrać najlepszy model i zakres licencjonowania, które zapewnią oszczędności w połączeniu z wielkimi możliwościami chmury AWS. 

Pobierz E-book